O NÁS

Sme novootvorená veterinárna ambulancia v Trnave na Kopánke (ambulancia je umiestnená v zelenom polyfunkčnom objekte v blízkosti kruhového objazdu, samostatný vchod je zo zadnej strany budovy). Vašim zvieracím priateľom poskytujeme základné i doplnkové veterinárne služby v rámci prevencie, diagnostiky a terapie chorobných stavov. Naším cieľom je kvalitná odborná starostlivosť v súlade so súčasnými poznatkami a a zároveň individuálny prístup zohľadňujúci potreby konkrétneho zvieracieho pacienta a jeho majiteľa.

Cat

K štúdiu veterinárneho lekárstva ma priviedla láska k zvieratám a záujem o prírodné vedy. Tento obor som študoval na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne, kde som promoval v roku 2005. Následne som 4 roky pracoval ako veterinárny lekár na veterinárnej klinike s non stop prevádzkou v Českej republike. Po návrate na Slovensko som ďalšie 4 roky pôsobil na veterinárnej klinike v Bratislave. Na jar 2014 sa začali prípravy na otvorenie vlastnej veterinárnej ambulancie v rodnej Trnave.

Portrét

Pravidelne navštevujem rôzne semináre a vzdelávacie akcie. Nadobudnuté vedomosti spolu s praktickými zručnosťami považujem za základ kvalitnej starostlivosti, ktorú chcem v našej veterinárnej ambulancii ponúkať.

MVDr. Ondrej Marec